02

Witam na stronie Kancelarii Adwokackiej Adwokat Ewy Leśnikowskiej.

Jako adwokat działając w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej prowadzę profesjonalną i kompleksową obsługę prawną w różnorodnych formach adekwatnych do potrzeb i oczekiwań Klientów.

Zakres działalności

Główne kierunki działaności kancelarii. Zobacz jak możemy Ci pomóc.
paragraph

Prawo Cywilne

Prawo cywilne stanowi gałąź prawa obejmującą zespół norm regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego.
family

Prawo Rodzinne

Prawo rodzinne  stanowi dział prawa cywilnego regulujący kwestię małżeństwa, pokrewieństwa oraz opieki i kurateli.
padlock

Prawo Karne

Prawo karne stanowi zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary.
work

Prawo Pracy

Prawo pracy to część prawa obejmująca regulacje w zakresie stosunku pracy oraz regulacje dotyczące organizacji pracodawców i pracowników, układów zbiorowych i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy. Z kolei prawo ubezpieczeń społecznych obejmuje swym zakresem normy prawne dotyczące ubezpieczeń, których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego.
gospodarcze

Prawo Gospodarcze

Prawo gospodarcze i handlowe stanowi gałąź prawa prywatnego wyrosłą z prawa cywilnego na skutek potrzeby odrębnego uregulowania cywilnoprawnego obrotu profesjonalnego.
adm

Prawo Administracyjne

Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego, określając zasady ich organizacji i działania.
pen

Aktualności Prawnicze

Adwokat Ewa Leśnikowska partnerem programu Białostockiej Karty Dużej Rodziny

Jako pierwsza Kancelaria Adwokacka w Białymstoku – Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewy Leśnikowskiej dołączyła do programu Białostocka Karta Dużej Rodziny. Od pewnego czasu obserwuję wzrost zainteresowania członków rodzin wielodzietnych usługami prawniczymi  oferowanymi przez moją kancelarię. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom moich Klientów jest mi niezmiernie miło poinformować, że od 21.08.2023 r. Adwokat Ewa Leśnikowska dołączyła do podmiotów honorujących…

Adwokat Ewa Leśnikowska partnerem ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewa Leśnikowska jako partner Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Związku Dużych Rodzin “Trzy Plus” dołączyła do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. W ramach członkostwa w ww. programie Adwokat Ewa Leśnikowska oferuje zniżkę w wysokości 5% na usługę stacjonarnej porady prawnej świadczonej w Kancelarii Adwokackiej w…

Adwokat – przedsiębiorca pomaga przedsiębiorcy

Serdecznie zapraszam Przedsiębiorców do wzięcia udziału w I edycji akcji “Adwokat – przedsiębiorca pomaga przedsiębiorcy”. W ramach wspomnianej inicjatywy członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, adwokaci będą udzielać wszystkim przedsiębiorcom bezpłatnych porad prawnych. Porady będą udzielane również osobom, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Spotkania adwokatów z przedsiębiorcami odbędą się w dniach 5, 19 i…

cudzyslow

Być w zgodzie z prawdą, sumieniem i rozumem. Nie szczędzić wysiłków aby temu sprostać.