02

Witam na stronie Kancelarii Adwokackiej Adwokat Ewy Leśnikowskiej.

Jako adwokat działając w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej prowadzę profesjonalną i kompleksową obsługę prawną w różnorodnych formach adekwatnych do potrzeb i oczekiwań Klientów.

Zakres działalności

Główne kierunki działaności kancelarii. Zobacz jak możemy Ci pomóc.
paragraph

Prawo Cywilne

Prawo cywilne stanowi gałąź prawa obejmującą zespół norm regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego.
family

Prawo Rodzinne

Prawo rodzinne  stanowi dział prawa cywilnego regulujący kwestię małżeństwa, pokrewieństwa oraz opieki i kurateli.
padlock

Prawo Karne

Prawo karne stanowi zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary.
work

Prawo Pracy

Prawo pracy to część prawa obejmująca regulacje w zakresie stosunku pracy oraz regulacje dotyczące organizacji pracodawców i pracowników, układów zbiorowych i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy. Z kolei prawo ubezpieczeń społecznych obejmuje swym zakresem normy prawne dotyczące ubezpieczeń, których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego.
gospodarcze

Prawo Gospodarcze

Prawo gospodarcze i handlowe stanowi gałąź prawa prywatnego wyrosłą z prawa cywilnego na skutek potrzeby odrębnego uregulowania cywilnoprawnego obrotu profesjonalnego.
adm

Prawo Administracyjne

Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego, określając zasady ich organizacji i działania.
pen

Aktualności Prawnicze

Adwokat – przedsiębiorca pomaga przedsiębiorcy

Serdecznie zapraszam Przedsiębiorców do wzięcia udziału w I edycji akcji “Adwokat – przedsiębiorca pomaga przedsiębiorcy”. W ramach wspomnianej inicjatywy członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, adwokaci będą udzielać wszystkim przedsiębiorcom bezpłatnych porad prawnych. Porady będą udzielane również osobom, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Spotkania adwokatów z przedsiębiorcami odbędą się w dniach 5, 19 i…

Środki z tzw. programu 500 plus a świadczenie alimentacyjne

W dniu 01 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz. 195). Istotę wspomnianej regulacji stanowi wsparcie finansowe rodzin mających na utrzymaniu dzieci w wieku do 18. roku życia. Wskazana ustawa wprowadziła do systemu prawnego świadczenie wychowawcze, pozwalające rodzinom zmniejszyć obciążenia finansowe…

Ogólnopolski Tydzień Mediacji

W dniach od 17 do 21 października 2016 r. trwa Tydzień Mediacji, stanowiący inicjatywę Ministra Sprawiedliwości związaną z Międzynarodowym Dniem Mediacji. Tegoroczne obchody Tygodnia Mediacji przebiegają pod hasłem: ?Masz prawo do mediacji?. Celem wspomnianego przedsięwzięcia jest zachęcenie skonfliktowanych stron do podjęcia rozmów zmierzających do ugodowego rozwiązania sporu przy udziale bezstronnego mediatora. Mediacja stanowi alternatywę dla…

cudzyslow

Być w zgodzie z prawdą, sumieniem i rozumem. Nie szczędzić wysiłków aby temu sprostać.