02

Witam na stronie Kancelarii Adwokackiej Adwokat Ewy Leśnikowskiej.

Jako adwokat działając w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej prowadzę profesjonalną i kompleksową obsługę prawną w różnorodnych formach adekwatnych do potrzeb i oczekiwań Klientów. Ofertę prowadzonej przez siebie kancelarii adwokackiej kieruję zarówno do osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, jak i jednostek organizacyjnych w ramach bezpośrednich porad oraz na podstawie jednorazowych zleceń, a także w oparciu o umowę regularnego prowadzenia obsługi prawnej. W swych działaniach zawsze dokładam należytej staranności po to, aby zapewnić skuteczną pomoc prawną, gwarantując wszechstronne wsparcie zarówno w bieżącej działalności moich Klientów, jak i reprezentując Ich interesy na każdym etapie postępowań sądowych, administracyjnych, egzekucyjnych oraz w ramach postępowań mediacyjnych.

Zakres działań prowadzonej przeze mnie kancelarii adwokackiej sprowadza się do świadczenia usług prawniczych w następujących dziedzinach: prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo karne, prawo wykroczeń, prawo karne wykonawcze, prawo karne skarbowe, prawo administracyjne, prawo gospodarcze, prawo pracy.

Siedziba mojej kancelarii znajduje się w Białymstoku, przy ul. Lipowej 4 lok. 109,  niemniej jednak, świadczenie usług poza lokalem kancelarii adwokackiej nie stanowi dla mnie problemu. Nadto, jako adwokat oferuję również usługi on-line, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów ceniących sobie możliwość kontaktu na odległość.

Źródłem jakości świadczonych przeze mnie usług jest gruntowne wykształcenie oraz bogate doświadczenie. Jestem absolwentką Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, na którym w 2012 r. z wynikiem bardzo dobrym obroniłam pracę magisterską z zakresu prawa karnego materialnego. Ponadto, w 2013 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku z wynikiem bardzo dobrym obroniłam pracę licencjacką dotyczącą wykorzystania finansowania ze środków europejskich na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze w ramach specjalności  handel międzynarodowy. W trakcie studiów uczestniczyłam w szeregu konferencji i sympozjów naukowych poszerzając swą wiedzę z szeregu dziedzin prawa oraz odbywając praktyki w sądach oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.  Studiując udzielałam pro bono porad prawnych w ramach Sekcji Karnej Studenckiej Poradni Prawnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Bezpośrednio po skończeniu studiów prawniczych odbyłam aplikację adwokacką praktykując wykonywanie zawodu w renomowanej kancelarii adwokackiej czerpiąc praktyczną wiedzę na temat wykonywania zawodu adwokata. Jako aplikant adwokacki nawiązałam współpracę z  kancelariami adwokackimi m.in. z Warszawy, Krakowa, Rzeszowa, Gdańska i Olsztyna, świadczącymi usługi w zakresie różnorodnych dziedzin prawa.  Współpraca ta  umożliwiła mi wypracowanie wysokich standardów pomocy prawnej w takich dziedzinach prawa, jak: prawo cywilne i rodzinne, prawo karne, prawo gospodarcze, prawo administracyjne oraz prawo pracy. Od 2013 r. jestem członkiem Izby Adwokackiej w Białymstoku, zaś po pozytywnie zdanym egzaminie adwokackim zostałam wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Białymstoku. W ramach doskonalenia zawodowego ukończyłam m.in. kurs z prawniczego języka angielskiego Legal English.

Zdobywane latami bogate doświadczenie w reprezentowaniu osób fizycznych, przedsiębiorstw i instytucji, świadczy o tym, iż wykonując zawód adwokata zapewniam swym Klientom dbałość o Ich dobro, gwarantując najwyższy poziom oferowanych usług, profesjonalizm i dyskrecję.