handlowe

Wynagrodzenie

Koszty związane z pomocą prawną świadczoną przeze mnie ustalam indywidualnie z każdym Klientem, uwzględniając m.in. rodzaj sprawy i stopień jej zawiłości oraz czasookres trwania współpracy. Koszt usług adwokackich za każdym razem uwzględnia niezbędny nakład pracy i czasu. Zasady ustalania honorarium w związku z udzielaniem konsultacji prawnych on-line określa regulamin ich świadczenia. Wynagrodzenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców ustalam z Przedsiębiorcą biorąc pod uwagę ilość zleconych obowiązków związanych z obsługą oraz aktualną sytuację finansową Zleceniodawcy.

Zachęcam do skontaktowania się ze mną mailowo lub telefonicznie w celu omówienia zakresu potrzebnej Państwu pomocy prawnej i wysokości wynagrodzenia.