Ogólnopolski Tydzień Mediacji

W dniach od 17 do 21 października 2016 r. trwa Tydzień Mediacji, stanowiący inicjatywę Ministra Sprawiedliwości związaną z Międzynarodowym Dniem Mediacji. Tegoroczne obchody Tygodnia Mediacji przebiegają pod hasłem: ?Masz prawo do mediacji?. Celem wspomnianego przedsięwzięcia jest zachęcenie skonfliktowanych stron do podjęcia rozmów zmierzających do ugodowego rozwiązania sporu przy udziale bezstronnego mediatora. Mediacja stanowi alternatywę dla…

Details