Środki z tzw. programu 500 plus a świadczenie alimentacyjne

W dniu 01 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz. 195). Istotę wspomnianej regulacji stanowi wsparcie finansowe rodzin mających na utrzymaniu dzieci w wieku do 18. roku życia. Wskazana ustawa wprowadziła do systemu prawnego świadczenie wychowawcze, pozwalające rodzinom zmniejszyć obciążenia finansowe…

Ogólnopolski Tydzień Mediacji

W dniach od 17 do 21 października 2016 r. trwa Tydzień Mediacji, stanowiący inicjatywę Ministra Sprawiedliwości związaną z Międzynarodowym Dniem Mediacji. Tegoroczne obchody Tygodnia Mediacji przebiegają pod hasłem: ?Masz prawo do mediacji?. Celem wspomnianego przedsięwzięcia jest zachęcenie skonfliktowanych stron do podjęcia rozmów zmierzających do ugodowego rozwiązania sporu przy udziale bezstronnego mediatora. Mediacja stanowi alternatywę dla…